Vozový park


Přeprava pacientů je realizována moderně vybavenými, klimatizovanými sanitními vozy s nájezdovými rampami a dalším vybavením dle platných vyhlášek MZČR. Sanitky mají stálé komunikační spojení s dispečinkem. Bezpečnost a právní ochranu klientů je pojištěna u České pojišťovny.


Pro pohodlnou a bezpečnou jízdu preferujeme především vozy značky VW T 5.

Vozový park
Interiér sanitek