Naše služby


Nabízíme:

  1. Převozy mobilních i imobilních pacientů po celé České republice na základě Příkazu ke zdravotnímu transportu vystaveného ošetřujícím lékařem nebo za úhradu.
  2. Převozy do i ze zdravotnických, lázeňských a rehabilitačních zařízeních.
  3. Asistence sanitního vozu při veškerých kulturních, společenských a sportovních akcích.
  4. Ochotu , vstřícnost a slušné vystupování všech zaměstnanců firmy.